Szkolenia - Kursy - Warsztaty

✆ 510510119 (st. paznokci)   ✆ 604626567 

Pedicure ze stylizacją paznokci u stóp (hybryda)

CEL SZKOLENIA 
 
Celem szkolenia jest profesjonalne przygotowanie uczestników do samodzielnego i prawidłowego wykonania zabiegu pedicure ze stylizacją paznokci u stóp (metoda hybrydowa). 
 
 
PROFIL UCZESTNIKA 
 
Szkolenie skierowane jest dla osób chcących poznać technikę i nabyć umiejętność profesjonalnego wykonania zabiegu pedicure ze stylizacją paznokci u stóp (pedicure hybrydowy) 
 
Szkolenie ma charakter indywidualny. 
 
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 
 
W efekcie szkolenia, uczestnicy: 
 • nabędą wiedzę na temat budowy paznokcia naturalnego 
 • nabędą wiedzę na temat podstawowych chorób paznokci i skóry stóp 
 • poznają zasady używania i rodzaje środków dezynfekujących 
 • poznają wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu pedicure 
 • nabędą umiejętność prawidłowego przygotowania stanowiska pracy 
 • nabędą wiedzę na temat rodzajów i różnic w zabiegu pedicure 
 • nabędą umiejętność prawidłowego wykonania zabiegu pedicure 
 • nabędą wiedzę na temat prawidłowego wykonania zabiegu stylizacji paznokci u stóp metodą hybrydową 
 
  PROGRAM   
 1. Budowa paznokcia naturalnego
 2. Podstawowe choroby paznokci i skóry stóp 
 3. Zasady używania i rodzaje środków dezynfekujących
 4. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegu pedicure
 5. Prawidłowe przygotowanie stanowiska pracy 
 6. Zapoznanie się z produktami stosowanymi przy zabiegu pedicure
 7. Różnice w rodzajach zabiegu pedicure (biologiczny, klasyczny, frezarkowy) 
 8. Wykonanie zabiegu pedicure na modelce
 9. Wykonanie zabiegu stylizacji paznokci u stóp na modelce (pedicure hybrydowy) 
 
METODY SZKOLENIOWE
 
Szkolenie ma charakter warsztatowy – podczas szkolenia pracujemy na modelkach, ćwiczenia, prezentacje, analizy przypadków, instruktaż. 
 
CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 
 
4-6 h w zależności od tempa pracy uczestnika kursu 
 
KOSZT I WARUNKI UDZIAŁU 
 
700 zł/osoby 
 
Cena zawiera: 
w pełni wyposażone stanowisko pracy 
materiały szkoleniowe 
ciągłą przerwę kawową 
certyfikat w języku polskim oraz języku angielskim 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
Z uwagi na indywidualnych charakter szkoleń, istnieje możliwość ustalenia dogodnego dla uczestnika terminu szkolenia. 
W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, obowiązuje wpłata zaliczki w wysokości 150,00 zł . Dane do wpłaty zaliczki znajdują się w zakładce ZAPISY 
Podczas szkolenia uczestnicy pracują na modelkach. Beauty Art Instytut nieodpłatnie udostępnia modelki na szkolenia.
Szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu w języku polskim oraz języku angielskim. Na prośbę uczestnika istnieje możliwość wydania certyfikatu w innym języku za dodatkową opłatą 30,00 zł.