Szkolenia - Kursy - Warsztaty

✆ 604 626 567  796 444 616 

Dotacje – usługi fryzjesko-kosmetyczne

DOTACJE, INSTRUMENTY FINANSOWE, PROGRAMY WSPARCIA NA ZAŁOŻENIE I ROZWÓJ USŁUG FRYZJERSKO-KOSMETYCZNYCH

PROGRAM

 1. Charakterystyka branży i usług fryzjersko-kosmetycznych, biorąc pod uwagę różne programy wsparcia unijnego i krajowego.
 2. Możliwość uzyskania wsparcia na założenie działalności gospodarczej (usługi fryzjersko-kosmetyczne) z Urzędu Pracy.
 3. Pożyczki na założenie i rozwój działalności fryzjersko-kosmetycznej:
  • pożyczki MARR,
  • Fundusz Janosik,
  • Pożyczki oferowane przez Urząd Pracy na utworzenie stanowisk pracy,
  • inne planowane fundusze w ramach perspektywy 2014-2020.
 4. Instrumenty wsparcia w ramach Urzędu Pracy dla przedsiębiorców i pracowników branży usług fryzjersko-kosmetycznej:
  • Prace interwencyjne,
  • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
  • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osoby powyżej 50 roku życia,
  • Bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe,
  • Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS dla przedsiębiorcy zatrudniającego osobę bezrobotną,
  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 5. Konsultacje i wytyczne do opracowania wniosków.

 

Korzyści ze szkolenia:

 • Uzyskanie informacji na temat możliwości wsparcia z różnych programów  pomocowych działalności fryzjersko-kosmetycznej
 • Indywidualna pomoc w doborze odpowiednich instrumentów wsparcia

Szkoleniowiec: Katarzyna Gieniec-Sarna 
Miejsce: ul. Nawojowska 160, Nowy Sącz
Cena: 200 zł/os. 

Zobacz dostępne terminy